معنی و ترجمه کلمه تردید کننده به انگلیسی تردید کننده یعنی چه

تردید کننده

doubter
hesitater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها