معنی و ترجمه کلمه ترساندن به انگلیسی ترساندن یعنی چه

ترساندن

abhor
affray
appal
appall
awe
bash
buffalo
bullyrag
cow
daunt
deter
feeze
fley
fray
fright
frighten
gally
gast
horrify
huff
intimidate
scare
shock
shore
spook
threat
tremble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها