معنی و ترجمه کلمه ترس از مکان هاى شلوغ به انگلیسی ترس از مکان هاى شلوغ یعنی چه

ترس از مکان هاى شلوغ

agoraphobia

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها