معنی و ترجمه کلمه ترشى انداختن به انگلیسی ترشى انداختن یعنی چه

ترشى انداختن

pickle
souse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها