معنی و ترجمه کلمه ترشک درختى به انگلیسی ترشک درختى یعنی چه

ترشک درختى

sorrel tree
sourwood
wood sorrel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها