معنی و ترجمه کلمه ترش شدن به انگلیسی ترش شدن یعنی چه

ترش شدن

acetify
ferment
sour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها