معنی و ترجمه کلمه ترفیع رتبه دادن به انگلیسی ترفیع رتبه دادن یعنی چه

ترفیع رتبه دادن

advance


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها