معنی و ترجمه کلمه ترقوه به انگلیسی ترقوه یعنی چه

ترقوه

clavicle
collar bone
collarbone
jugulum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها