معنی و ترجمه کلمه ترقى خواه به انگلیسی ترقى خواه یعنی چه

ترقى خواه

progressive
progressivist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها