معنی و ترجمه کلمه ترقى خیز به انگلیسی ترقى خیز یعنی چه

ترقى خیز

rise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها