معنی و ترجمه کلمه ترو تازه به انگلیسی ترو تازه یعنی چه

ترو تازه

green

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها