معنی و ترجمه کلمه ترپن به انگلیسی ترپن یعنی چه

ترپن

terpene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها