معنی و ترجمه کلمه ترکیبات اصلى و مغذى که به مقدار خیلى کمى براى زندگى لازمست به انگلیسی ترکیبات اصلى و مغذى که به مقدار خیلى کمى براى زندگى لازمست یعنی چه

ترکیبات اصلى و مغذى که به مقدار خیلى کمى براى زندگى لازمست

micronutrient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها