معنی و ترجمه کلمه ترکیبى آلى که داراى پیوستگى مضاعف است به انگلیسی ترکیبى آلى که داراى پیوستگى مضاعف است یعنی چه

ترکیبى آلى که داراى پیوستگى مضاعف است

polyene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها