معنی و ترجمه کلمه ترکیب سرمایه شرکتى را تغییر دادن به انگلیسی ترکیب سرمایه شرکتى را تغییر دادن یعنی چه

ترکیب سرمایه شرکتى را تغییر دادن

recapitalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها