معنی و ترجمه کلمه ترکیب سه بنیانى به انگلیسی ترکیب سه بنیانى یعنی چه

ترکیب سه بنیانى

trivalence
trivalency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها