معنی و ترجمه کلمه ترکیب کردن به انگلیسی ترکیب کردن یعنی چه

ترکیب کردن

agglutinate
combine
compound
concoct
confect
constitute
incorporate
make up
merge
piece
synthesize
unite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها