معنی و ترجمه کلمه ترک استعمال کردن به انگلیسی ترک استعمال کردن یعنی چه

ترک استعمال کردن

disuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها