معنی و ترجمه کلمه تزریق کردن به انگلیسی تزریق کردن یعنی چه

تزریق کردن

inject
perfuse
syringe
throwin


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها