معنی و ترجمه کلمه تزریق کننده به انگلیسی تزریق کننده یعنی چه

تزریق کننده

inspirator


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها