معنی و ترجمه کلمه تسبیح یا گردن بند به انگلیسی تسبیح یا گردن بند یعنی چه

تسبیح یا گردن بند

chaplet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها