معنی و ترجمه کلمه تسخیر ناپذیر به انگلیسی تسخیر ناپذیر یعنی چه

تسخیر ناپذیر

unconquerable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها