معنی و ترجمه کلمه تسخیر ناپذیر به انگلیسی تسخیر ناپذیر یعنی چه

تسخیر ناپذیر

unconquerable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها