معنی و ترجمه کلمه تسریع به انگلیسی تسریع یعنی چه

تسریع

acceleration
expedition
precipitation
speed up
speedup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها