معنی و ترجمه کلمه تسلط یافتن بر به انگلیسی تسلط یافتن بر یعنی چه

تسلط یافتن بر

master

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها