معنی و ترجمه کلمه تسلیم داشتن به انگلیسی تسلیم داشتن یعنی چه

تسلیم داشتن

render

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها