معنی و ترجمه کلمه تسلیم کردن یا شدن به انگلیسی تسلیم کردن یا شدن یعنی چه

تسلیم کردن یا شدن

yield

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها