معنی و ترجمه کلمه تسمه زیر گردن اسب به انگلیسی تسمه زیر گردن اسب یعنی چه

تسمه زیر گردن اسب

martingale


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها