معنی و ترجمه کلمه تسهیم زمانى به انگلیسی تسهیم زمانى یعنی چه

تسهیم زمانى

time division multiplex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها