معنی و ترجمه کلمه تسویه پذیرى به انگلیسی تسویه پذیرى یعنی چه

تسویه پذیرى

liquidity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها