معنی و ترجمه کلمه تشخیصى به انگلیسی تشخیصى یعنی چه

تشخیصى

diagnostic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها