معنی و ترجمه کلمه تشخیص دهنده به انگلیسی تشخیص دهنده یعنی چه

تشخیص دهنده

differential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها