معنی و ترجمه کلمه تشدید کردن به انگلیسی تشدید کردن یعنی چه

تشدید کردن

exacerbate
exasperate
intensify
resonate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها