معنی و ترجمه کلمه تشنج آور به انگلیسی تشنج آور یعنی چه

تشنج آور

hysterogenic
hysteroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها