معنی و ترجمه کلمه تشکیل تاژک به انگلیسی تشکیل تاژک یعنی چه

تشکیل تاژک

flagellation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها