معنی و ترجمه کلمه تشکیل شده از چهار رشته به انگلیسی تشکیل شده از چهار رشته یعنی چه

تشکیل شده از چهار رشته

shroud laid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها