معنی و ترجمه کلمه تشکیل شده به وسیله عمل سایش رودخانه و جریان آب به انگلیسی تشکیل شده به وسیله عمل سایش رودخانه و جریان آب یعنی چه

تشکیل شده به وسیله عمل سایش رودخانه و جریان آب

terrigenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها