معنی و ترجمه کلمه تشکیل شده در کوهپایه به انگلیسی تشکیل شده در کوهپایه یعنی چه

تشکیل شده در کوهپایه

piedmont

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها