معنی و ترجمه کلمه تشکیل طبقات زمین به انگلیسی تشکیل طبقات زمین یعنی چه

تشکیل طبقات زمین

stratification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها