معنی و ترجمه کلمه تشکیل چینه به انگلیسی تشکیل چینه یعنی چه

تشکیل چینه

stratification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها