معنی و ترجمه کلمه تصاویر اشیاء بى جان به انگلیسی تصاویر اشیاء بى جان یعنی چه

تصاویر اشیاء بى جان

still life
still lifes

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها