معنی و ترجمه کلمه تصحیصى به انگلیسی تصحیصى یعنی چه

تصحیصى

revisory


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها