معنی و ترجمه کلمه تصدیق در پشت یا ظهر ورقه به انگلیسی تصدیق در پشت یا ظهر ورقه یعنی چه

تصدیق در پشت یا ظهر ورقه

backing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها