معنی و ترجمه کلمه تصدیق کردن به انگلیسی تصدیق کردن یعنی چه

تصدیق کردن

acknowledge
admit
affirm
authenticate
aver
certify
concede
confirm
establish
grant
homologate
justify
recognize
rubber stamp
sanctify
subscribe
testify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها