معنی و ترجمه کلمه تصریح شده به انگلیسی تصریح شده یعنی چه

تصریح شده

definite


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها