معنی و ترجمه کلمه تصفیه بسیار به انگلیسی تصفیه بسیار یعنی چه

تصفیه بسیار

overrefinement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها