معنی و ترجمه کلمه تصفیه ى اخلاقى کردن به انگلیسی تصفیه ى اخلاقى کردن یعنی چه

تصفیه ى اخلاقى کردن

expurgate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها