معنی و ترجمه کلمه تصمیم جدى به انگلیسی تصمیم جدى یعنی چه

تصمیم جدى

willpower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها