معنی و ترجمه کلمه تصور این که شخصى تبدیل به گرگ شده به انگلیسی تصور این که شخصى تبدیل به گرگ شده یعنی چه

تصور این که شخصى تبدیل به گرگ شده

lycanthropy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها