معنی و ترجمه کلمه تصور شده به انگلیسی تصور شده یعنی چه

تصور شده

supposed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها