معنی و ترجمه کلمه تصویبنامه به انگلیسی تصویبنامه یعنی چه

تصویبنامه

canon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها